0840130916


รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส


   
   

ตัวอย่างผลงาน ติดแก๊ส FORD
 
ESCAPE ติดแก๊ส AC GO FAST

FOCUS ติดแก๊ส AC STAG 4 PLUS

ECO SPORT ติดแก็ส AC STAG Q-BOX

ECO SPORT ติดแก๊ส AC GO FAST

FIESTA ติดแก๊ส AC STAG 4 PLUS

RANGER ติดแก๊ส AC STAG 4 ECO

FIESTA ติดแก๊ส AC STAG 200

FIESTA ติดแก๊ส EUROPE GAS

FIESTA ติดแก๊ส EUROPE GAS

FIESTA ติดแก๊ส ENERGY REFORM

FIESTA ติดแก๊ส EUROPEGAS

ESCAPE ติดแก๊ส AC 6 สูบ STAG 300-2

ESCAPE ติดแก๊ส AC STAG 300 ISA-

WINDSTAR ติดแก๊ส AC 300 ISA-2
SAHAHENG SERVICE (สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
328 ซอยลาดปลาเค้า 30/1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 095-5425329  Email : sahaheng1@hotmail.com