0840130916


รับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งแก๊ส

   
   

ตัวอย่างผลงาน ติดแก๊ส LEXUS
   
ติดแก๊ส AC STAG 300 PREMIUM

ติดแก๊ส AC STAG 300 ISA

ES300 ติดแก๊ส AC STAG 300 ISA-

V8 ติดแก๊ส AC STAG 300 ISA
SAHAHENG SERVICE (สหเฮงเซอร์วิส) รับติดตั้งแก๊ส LPG-NGV
328 ซอยลาดปลาเค้า 30/1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 095-5425329  Email : sahaheng1@hotmail.com